• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Program duchovnej obnovy začal modlitbou chvál v školskej kaplnke. Spev a modlitba boli príležitosťou k stíšeniu a naladeniu vnútra na tému, ktorú sr. Dária venovala stvoreniu a úlohe ženy. Dotkla sa aj témy vnútorného prežívania a srdca ženy zo psychologického hľadiska. Jej slová sa opierali o úryvky zo Svätého Písma, napr. Mária a Marta. Program pokračoval adoráciou s možnosťou odovzdania všetkého, čo kto mal v srdci. Po bohatom duchovnom programe sme občerstvili aj svoje telo stretnutím pri bohato pripravenom stole. Veríme, že všetky účastníčky odchádzali s pocitom príjemne stráveného popoludnia. Tešíme sa opäť o rok.