• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Divadelné predstavenie našich žiakov a študentov z krúžku Anglické divadlo, ktoré sa uskutočnilo vrámci Shakespearovho dňa 27.4.2016 v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.