• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 7. apríla sa žiaci 7.-9. ročníka a študenti gymnázia zúčastnili interaktívnej výstavy venovanej riešeniu židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktorá sa uskutočnila na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. V  dnešnej dobe je táto téma viac než aktuálna. Myslíme si, že nesmieme zabúdať na naše dejiny a musíme si ich pripomínať, aby sme nerobili rovnaké chyby, pretože všetci sme zrkadlom našich dejín a národa.