• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V celoslovenskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., ktoré sa konalo 2. apríla v Bratislave, našu školu reprezentovala študentka 3. ročníka gymnázia Lívia Sedláková. Vo veľkej konkurencii sa jej podarilo obsadiť krásne 2. miesto! K úspechu srdečne blahoželáme.