• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 23. marca učitelia našej školy spoločne vystúpili na kalváriu a modlitbou krížovej cesty prosili o milosti do ďalších dní.