• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V pondelok 21. marca sa konala interaktívna prezentácia fyzikálnych pokusov, ktoré nám odborným i zábavným spôsobom sprostredkovali pracovníci OZ Spoznávaj vedu z Levíc. Pomocou jednoduchých a ľahko dostupných pomôcok - slamky, plastovej a papierovej rúrky, čistiacich prostriedkov, vajíčka, lopty, gumených rukavíc, či klincov žiaci objavovali zákony akustiky, mechaniky, hydrostatiky. Zase sme sa presvedčili, že fyzika je všade okolo nás a je radosťou ju objavovať.