• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Naši tohtoroční maturanti pripravili originálny únos triednej knihy pred svojou stužkovou slávnosťou, ktorú mali 9. januára 2016. A po únose ju samozrejme aj zapečatili :)