• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V pondelok 11. januára prišiel p. farár požehnať priestory našej školy. V každej triede bola spoločná modlitba, pokropenie svätenou vodou a kadidlom. Na vstupné dvere sa napísalo 20-C+M+B-16, čo je znakom požehnania priestoru. Poďme teda s Božím požehnaním do celého roku 2016!