• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 22. decembra nám v telocvični naši malí i veľkí žiaci spolu s vyučujúcimi predviedli veľmi pekný hudobno-dramatický program pri stromčeku a jasličkách. Najmenší prváci spolu so škôlkármi pod vedením p. učiteľky Mirky Lackovej zatancovali ľudové tančeky. Alžbeta Labudová (3.G) a Hana Freigertová (9.A) zahrali Bachov menuet pre flautu a klavír. Malí tretiaci s p. učiteľkami Lulákovou a Halajovou nám zahrali scénku o tom, ako to bolo v Betleheme, keď sa narodil Ježiško. Nedali sa zahanbiť ani p. učitelia, ktorí zaspievali tradičnú koledu Vstávajte pastieri. P. učiteľka Lalová s prvákmi predviedli príbeh o včielkach, veľkí gymnazisti zaspievali a zahrali pieseň Půlnoční. Nášho zosnulého Janka Mojičku sme si spomenuli piesňou Andreja Osvalda v jeho podaní. Už tradične nám vinšovali a zaspievali koledníci. Modlitbou k Roku milosrdenstva a hymnou Blahoslavení milosrdní sa program zavŕšil. Pán riaditeľ poprial všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov. Na záver so šiestakmi všetci zaspievali Tichú noc v 3 jazykoch. Programom sprevádzali p. učiteľky Chovanová a Halajová. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.