• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Slávnosť patróna našej školy spestrili svojou návštevou bratia kapucíni z Kremnických Baní. Šesť mužov v hnedých františkánskych habitoch si hneď získalo pozornosť nás všetkých. Zaujali nielen vzhľadom, ale najmä láskou k svojmu povolaniu, vtipom, radosťou a bezprostrednosťou. Po svätej omši strávili v našej škole veselosťou požehnaný čas. Za otvorenosť, kus nového pohľadu na život nášho patróna a radostné spoločné chvíle im zo srdca ďakujeme.