• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Anglické divadlo v podaní študentov našej školy.