• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Tak ako každý rok, aj tento, sa konalo pečatenie triednej knihy. Chopili sa ho študenti 4.G a spravili zábavné video.