• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Od 23.-27.9 prišli na návštevu študenti z družobnej školy. Strávili tu celý týždeň, počas ktorého, spoznávali naše mesto, sfárali do bane, vychutnali si výhľad z Nového a Starého zámku, boli na turistike na Sitne a v neposlednom rade si zdokonalili svoju angličtinu spolu s našimi študentmi.