• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Pred štyrmi rokmi sa konal náš Prvý splav rieky Hron. Žiaci, ktorí ho úspešne absolvovali a boli pasovaní za novopečených vodákov na úseku Žiar nad Hronom – Nová Baňa sa už dávno rozutekali do sveta za svojimi snami. Preto sme sa rozhodli zasvätiť nových odvážlivcov a záujemcov nielen z radov žiakov, ale aj dospelých, do základov tohto zaujímavého a dobrodružného športu. V dňoch 2.-3. júna 2014 sa pod odborným vedením skúsenej spoločnosti Rio Granus uskutočnil náš Druhý splav rieky Hron v úseku Brusno – Zvolen. Aj napriek zamračenej oblohe sme prežili úžasné dva dni plné veselej nálady, vzájomnej dôvery, heroických športových výkonov a zážitkov, ktoré človek nenájde v školských laviciach. Okrem samotného splavu bola pre nás veľkým zážitkom určite i noc v sudoch kempu Geronimo, pomenovaného po poslednom indiánskom náčelníkovi Apačov, kde sa dievčatá cítili ako princezné na hrášku a chlapci ako trpaslíci. Ráno sme aspoň vedeli, koľko kostí je v našom tele. Za zdarný priebeh výletu by som sa chcela poďakovať najmä rodičom našich študentov, ktorí nám s dôverou zverili svoje poklady; našim chlapcom, ktorí okamžite pochopili pravidlá správania sa na vode a ich svalom, ktoré džentlmensky pádlovali aj vtedy, keď naše ženské rúčky už nevládali; dievčatám, za to, že chlapcom boli rovnocennými partnermi nielen v raftoch, ale aj na ihrisku pri futbale, či bedmintone v kempe; pánovi kaplánovi Štefinovi a pánovi školníkovi Štekláčovi, ktorí vždy našli tie správne slová a udržiavali oheň nielen v pahrebe v kempe, ale aj v našich odvážnych srdciach a inštruktorovi Otovi za jeho trpezlivosť, individuálny prístup, záujem a pochvalné slová na naše výkony. Ostáva nám len dúfať, že každý rok sa nájdu odvážlivci, ktorí budú mať chuť prežiť aj niečo neobyčajné a pochopia slová starého náčelníka Geronima: ,,Ak je čo i len malá nádej na víťazstvo, boj nie je prehraný!“