• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V sobotu, 8. feburára sa riaditeľ školy Mgr. Karol Palášthy s manželkou zúčastnil slávnostného školského plesu na družobnej škole sv. Margity v Budapešti. Takýto ples je pre gymnázium sv. Margity veľmi prestížnou záležitosťou a aj tento rok sa ho  zúčastnilo približne 1000 účastníkov z radov pedagogického zboru, rodičov, žiakov, priateľov a aj miestnych politikov. Bolo pre nás príjemným zistením, že si vysoko vážia našu účasť nie len na plese ale aj v spoločných výmenných programoch a vzájomnej spolupráce našich škôl. Tešíme sa na výmenný pobyt, ktorý sa bude konať v mesiacoch apríl a máj v tomto školskom roku.