• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V piatok 13.decembra sa pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy v rámci partnerskej spolupráce, vybrali na výlet do Budapešti. V dopoludňajších hodinách absolvovali učitelia návštevu partnerskej školy - Gymnázia sv. Margity. Po prehliadke školy sme sa zúčastnili jednej vyučovacej hodiny a potom nás už čakal obed a našimi hostiteľmi pripravený program. Tým bola prehliadka maďarského parlamentu, jednej z najkrajších neogotických budov v Budapešti. Podvečer sme sa nakoniec vybrali do centra Pešte na vianočné trhy. Nádherne vyzdobené trhové námestie, veľké množstvo stánkov a lákavé vône maďarských špecialít navodili tú pravú vianočnú atmosféru a my sme sa pozitívne naladení vrátili, aby sme zvládli posledný vyučovací týždeň pred zimnými prázdninami.