• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 21. novembra primátorka mesta Banská Štiavnica pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov odovzdávala ceny najúspešnejším študentom stredných škôl nášho okresu. Za naše Katolícke gymnázium boli ocenení 3 študenti: Richard Cánik (3.G), ktorý úspešne reprezentoval školu na odbornej konferencii pre Digitalizáciu školstva s výhľadom do roku 2020; Andrej Kallo (3.G), ktorý je vždy ochotný pomáhať pri mimoškolských aktivitách a Lucia Švecová (1.G), ktorá úspešne reprezentuje školu na umeleckých súťažiach a jazykových olympiádach. Lucia Švecová si ocenenie nemohla prebrať, pretože bola práve na diecéznom kole súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., kde obsadila 1. miesto a postúpila ďalej.