• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Fotogaléria z týždňového výmenného pobytu študentov našej školy v Budapešti v našej partnerskej škole- Piaristického gymnázia. Naši študenti si prezreli mnohé pamiatky v Budapešti, vychutnali si nočný výhľad na budovu parlamentu a zase sa zdokonalili v anglickom jazyku. Na fotkách sú aj maďarskí študenti na návšteve u nás, v Banskej Štiavnici.