• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

23.10. Prišli na návštevu učitelia z Piaristického gymnázia z Budapešti. Prezreli si ako prebieha vyučovanie na našej škole priamo s iPadmi. Pýtali sa rôzne otázky na výučbu touto metódou, ktorá sa im veľmi páčila.