• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Do nového školského roka pán riaditeľ odovzdal iPady naším prvákom.Odteraz budu na vyučovaní aj oni používať iPad ako učebnú pomôcku.