• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V dňoch 18. – 21. októbra 2011 sa štyria šikovní chlapci nášho gymnázia – Dominik Palášthy (4.G), Lukáš Švejkovský (4.G), Štefan Dudák (3.G) a najmladší Richard Cánik (1.G) zúčastnili prípravneho sústredenia zanietených mladých fyzikov. Pod ochrannými krídlami doc. RNDr. Františka Kundrácika, PhD. z Katedry experimentálnej fyziky UK v Bratislave, v priestoroch Slovenskej akadémie vied, a za účasti ďalších matematických a fyzikálnych kapacít Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK počas troch dní zažili odborné prednášky, fyzikálne pokusy s čiastočnými návodmi na ich vysvetlenie a fyzboj – fyzikálny súboj medzi vlaňajšími víťaznými družstvami stredoškolákov.

Videli, počuli a na vlastných dojmoch pochopili, aké je dôležité skúmať všetky detaily aj tých najjednoduchších problémov, aké je dôležité vedieť pracovať s odbornou literatúrou, s rôznymi zdrojmi informácií, vedieť uskutočniť merania rôznych parametrov, stanoviť hypotézy, závery svojich meraní a všetky zistené skutočnosti kultúrne prezentovať. Chlapci mali možnosť vidieť pripravenosť svojich rovesníkov vo fyzboji, ktorí dokázali profesionálne prezentovať svoju dlhodobú prácu, oponovať a recenzovať prácu svojich konkurentov.

Keďže náročná vedecká práca vyžaduje aj relax, vo voľných chvíľach sme navštívili dopravné múzeum so zaujímavými historickými exponátmi automobilov, bicyklov, motocyklov, lokomotív i vojenských dopravných prostriedkov a prešli sa historickým centrom nášho hlavného mesta.

Výsledkom sústredenia je obrovská nová skúsenosť a inšpirácia chlapcov k ich budúcemu vysokoškolskému štúdiu zameranému na prírodovedné a technické disciplíny. Aj napriek tomu, že na dané odbory sa hlási málo ,,odvážnych“ študentov, konkurencia mozgov v celoslovenskom meradle je veľká. Držme chlapcom palce v prekonávaní všetkých prekážok, ktoré ich na ceste štúdia ešte čakajú.