• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili veľtrhu vysokých škôl, po ktorom navštívili budovu slovenského parlamentu v Bratislave a mohli si tým vyskúšať život politika.