• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Nenápadná, skromná, usilovná a talentovaná. Takto nejako by sme mohli charakterizovať dievča, ktoré reprezentovalo Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského na celoslovenskej súťaži v Nitre v prednese poézie, prózy a drámy v anglickom jazyku. Skromnosť je vždy priamo úmerná talentu a toto platí aj o Viktórii Soročinovej, ktorá sa v takej silnej konkurencii dokázala presadiť a vybojovať 2. miesto v prednese prózy od Ch. Dickensa - Oliver Twist. Dosiahnutým úspechom zviditeľnila naše malé gymnázium i prácu anglického divadla, v ktorom už rok účinkuje. Takéto aktivity rozvíjajú jazykové schopnosti študentov, vychovávajú ich k  zodpovednosti, učia ich komunikovať a vystupovať na verejnosti a zmysluplne vypĺňajú ich voľný čas. Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského je právom hrdé na svoju študentku a praje jej ďalšie úspechy.