• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Anglické divadelné predstavenie študentov našej školy, ktoré vymysleli a nacvičili počas krúžkovej činnosti.