• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Tohtoročná praktická časť Ochrany človeka a prírody a Ochrany života a zdravia sa konala na Banskoštiavnickej Kalvárii a na lúkach, ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti. Počasie nám prialo a vznikol tak pekný aktívny športový deň. Dúfame, že aj o rok to takto dobre dopadne a už sa na to tešíme!