• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V priestoroch Katolíckeho gymnázia v Banskej Štiavnici sa dňa 14.5.2012 od 14:00 uskutoční za účasti zástupcov spoločnosti Apple workshop zameraný na používanie zariadení iPad vo vyučovacom procese. Podujatie bude prebiehať v dvoch súčasne prebiehajúcich triedach (sekciách), kde jedna bude určená pre širokú verejnosť a druhá bude určená pre učiteľov a žiakov. V prvej sekcii bude predstavený iPad z pohľadu všeobecného použitia. K dispozícii bude na vyskúšanie niekoľko zariadení. Druhá sekcia bude zameraná na praktické používanie a predvedenie aplikácií pre výučbu.  Takisto aj tu budú pripravené zariadenia na praktické preskúšanie. Celé podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti zavedenia týchto zariadení pre žiakov a učiteľov v Katolíckej spojenej škole ako druhej na Slovensku. Súčasní a aj budúci prváci dostanú svoj iPad od školy, ktorý budú môcť využívať aj doma. Cieľom tohto experimentu je zaviesť najmodernejšie technológie do škôl. Každý, kto sa o tieto technológie zaujíma je srdečne pozvaný.