• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Vrámci farských misií, ktoré sa v Banskej Štiavnici uskutočnili od 21. do 29. apríla, zavítali bratia františkáni aj do našej Katolíckej spojenej školy. Naša škola je im o to bližšia, lebo patrón školy je sv. František Assiský - zakladateľ františkánskej rehole. V škole pre nás pripravili skvelý program, ktorý určite každého zachytil. Bol rozdelený podľa rôznych vekových kategórií, takže si každý našiel presne to, čo potreboval. Ďakujeme bratom františkánom za oživenie a spríjemnenie dňa v škole a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu v našom prostredí.