• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Učitelia našej Spojenej katolíckej školy sa spoločne modlili modlitbu krížovej cesty na Banskoštiavnickej kalvárii. Počasie bolo pekné a prilákalo aj iných ľudí. Dúfame, že každý zo zúčastnených prežil krížovú cestu najlepšie ako vedel a že sme spoločne zažili pekné popoludnie.