• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V januári nám príroda pripravila veľkú snehovú nádielku, takže by bola obrovská škoda nevyužiť to. Preto sa aj siedmaci z Cirkevnej základnej školy spolu s prvákmi Katolíckeho gymnázia vydali na lyžiarsky výcvik. Lyžovačka a zábava bola poriadna a veríme, že všetci budú na tento lyžiarsky spomínať len v dobrom.