• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Vianoce sú už predo dvermi a preto sme aj my v škole mali predvianočný program, kde nám koledníci zahrali pastierov, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi. Následne nám pán farár Spišiak udelil požehnanie, zaspievali sme si Tichú noc a s radosťou sme sa rozišli do našich domovov.