• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Svätý Mikuláš nezabudol ani na našich študentov na gymnáziu a prekvapil ich svojou návštevou v triedach, kde im aj rozdal mikulášske balíčky.