• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Naši štvrtáci si nenechali ujsť pečatenie triednej knihy a pripravili si na to špeciálny a nezabudnuteľný scenár.