• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Žiaci našej školy mali možnosť uvidieť naozajstné relikvie sv. Cyrila. Pobožnosťou k svätcom, ktorí nám priniesli vieru, písmo a rozvíjali kultúru, sme si uctili ich pamiatku.