• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Ako je zvykom aj tento rok prijímali starší študenti na našom gymnáziu prvákov medzi seba - no nebolo to také ľahké.