• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Žiaci 8.A, 9.A a 2.G sa zúčastnili výletu do Levíc, kde navštívili Tekovskú hvezdáreň a vedecko-zábavné centrum Atlantis.