• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Gymnázium
  poskytuje kvalitné vzdelanie všeobecného zamerania s dôrazom na cudzie jazyky
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

 

informácie o platbe za stravu na mesiac JÚN

Materská škola: 20 dní x 1,27 = 25,40€
- v hmotnej núdzi: 20 dní x 0,07 = 1,40€

1. stupeň - obedy: 20 dní x 1,09 = 21,80€

2. stupeň - obedy: 20 dní x 1,16 = 23,20€

Zamestnanci - obedy: 20 dní x 1,07 = 21,40€

Cudzí stravníci - obedy: 20 dní x 2,37 = 47,40€

Desiata: 20 dní x 0,50 = 10,00€

Stravné sa uhrádza v hotovosti v školskej jedálni
alebo na číslo účtu SK05 0200 0000 0017 8395 2853.