• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Gymnázium
  poskytuje kvalitné vzdelanie všeobecného zamerania s dôrazom na cudzie jazyky
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

 

informácie o platbe za stravu na mesiac APRÍL

Materská škola: 18 dní x 1,54 = 27,72€
- predškoláci: 18 dní x 0,34 = 6,12€

1. stupeň
obed: 18 dní x 0,21 = 3,78€
desiata: 18 dní x 0,52 = 9,36€

2. stupeň
obed: 18 dní x 0,30 = 5,40€
desiata: 18 dní x 0,56 = 10,08€

Stredná škola
obed: 18 dní x 1,61 = 28,98€
desiata: 18 dní x 0,60 = 10,80€

Zamestnanci - obed: 18 dní x 1,21 = 21,78€

Cudzí stravníci - obed: 18 dní x 2,72 = 48,96€

Stravné sa uhrádza v hotovosti v školskej jedálni alebo na číslo účtu SK05 0200 0000 0017 8395 2853
najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.