• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

 

informácie o platbe za stravu na mesiac MAREC

Materská škola: 23 dní x 1,54 = 35,42€
- predškoláci: 23 dní x 0,34 = 7,82€

1. stupeň
obed: 23 dní x 0,21 = 4,83€

2. stupeň
---

Stredná škola
---

Zamestnanci
obed: 23 dní x 1,21 = 27,83€

Stravné sa uhrádza v hotovosti v školskej jedálni alebo na číslo účtu SK05 0200 0000 0017 8395 2853
najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.