• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie


Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom. Stravovanie v školskej jedálni sa zabezpečuje pre žiakov a zamestnancov školy na základe prihlášky žiaka na stravovanie.

Stravovanie v školskej jedálni prebieha podľa jedálneho lístka, ktorý je vytvorený na základe materiálno-spotrebných noriem (MSN) a receptúr a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. Pri príprave jedál a nápojov používame čerstvé suroviny a potraviny najvyššej kvality. Ďalej zohľadňujeme sezónnosť surovín, pričom zachovávame vlastnosti potravín. Pri stravovaní v školskej jedálni zabezpečujeme európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách a taktiež zabezpečujeme školský mliečny program.

V rámci piatich stravovacích dní v jednosmennom stravovaní jedálny lístok obsahuje:
- 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom a rýb,
- 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – znížená dávka mäsa,
- 2 odľahčené jedlá, t.j. jeden múčny pokrm, jeden zeleninový lakto-vegetariánsky.
Súčasťou jedla sú zeleninové šaláty, zeleninové oblohy, kompóty, ovocie, mlieče dezerty, mliečne a ovocné nápoje.

Žiakom poskytujeme desiatu, ktorá je zložená z mliečnych a pekárenských výrobkov, nátierok, ovocia.

Úhrada stravy sa vykonáva vždy vopred, t.j. do konca kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac. Platbu možno vykonať elektronicky na účet Školskej jedálne (číslo účtu SK05 0200 0000 0017 8395 2853), alebo v hotovosti u vedúcej Školskej jedálne vždy posledné dva týždne v mesiaci. Odhlásiť sa možno 24 hodín vopred, prípadne do 8:00 hod. ráno.

Obedy sa vydávajú od 11:30 do 13:45. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje, ani žiakom, ani dospelým stravníkom. Do obedára si môže dieťa odobrať obed len v prvý deň neprítomnosti. Ďalšie dni je potrebné obed odhlásiť, nakoľko dieťa ani dospelý nemá nárok na obed počas neprítomnosti v škole.

Naše  stravovacie zariadenie je zaradené do 3. pásma finančných nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín (zák. č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.).

Dodávatelia surovín pre školskú jedáleň:
AG FOODS SK, s.r.o.
ATC-JR, s.r.o.
ANTOL-ANTON, s.r.o.
CHRIEN, s.r.o.
COOP JEDNOTA
EDEN
FRESCO PLUS, s.r.o.
HO&PE FAMILY, s.r.o.
INMEDIA, s.r.o.
JARMILA SZEGEŇOVÁ
ŠTEFAN KRIVDA
QUALITED, s.r.o.
RYBA ŽILINA, s.r.o.