• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

pri KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

 

Členovia delegovaní za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Daniela Halajová

Mgr. Lenka Švecová

 

Členovia delegovaní za nepedagogických zamestnancov:

Mário Štekláč

 

Členovia delegovaní za rodičov študentov a žiakov:

Michal Kopčan - materská škola

Silvia Knížková - základná škola

Zuzana Knezovičová - základná škola

Jozef Maruniak - základná škola

 

Členovia delegovaní za zriaďovateľa:

Mgr. Ing. ICLic. Ľudovít Frindt

Mgr. Michal Martinka

Ing. Juraj Čabák

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

 

Zápisnice zo zasadaní Rady školy sú k nahliadnutiu v kancelárii Katolíckej spojenej školy.