• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

pre Katolícku spojenú školu sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

 

INFORMÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI:

názov: ROZVOJ DUCHOVNÉHO DEDIČSTVA BANSKEJ ŠTIAVNICE
právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42009367
sídlo: 96901 Banská Štiavnica, Gwerkovej-Göllnerovej 9

 

ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane" do 15. februára

2. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom "Potvrdenie organizácie o výkone dobrovoľníckej činnosti" od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% zo zaplatenej dane.

3. Vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane" (tlačivo)

4. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

 

ak ste právnická osoba:

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby a v daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

3. Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami

1. Vypočítajte si 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

2. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom "Potvrdenie organizácie o výkone dobrovoľníckej činnosti" od organizácie, pre ktorú ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% zo zaplatenej dane.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote do 31. marca na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.