• Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
  Banská Štiavnica
 • Materská škola
  využíva veľké, moderne zariadené priestory
 • Základná škola
  ponúka príjemné prostredie rodinného charakteru
 • Stredná odborná škola
  poskytuje praktické vzdelanie v oblasti informačné a sieťové technológie
 • široká ponuka záujmových aktivít
  dbáme o zdravý rozvoj po duševnej i telesnej stránke
 • pravidelné pristupovanie k sviatostiam a svätej omši
  katolícke vedenie a formácia zabezpečené duchovným správcom školy
 • vyučujeme aj so zariadeniami iPad a tabletmi Samsung
  využívame najmodernejšie informačno-komunikačné technológie
 • kvalitne vybavené laboratóriá pre názornú výučbu
  zrekonštruované priestory pre súčasné vzdelávanie

Obmedzenie prevádzky materskej školy

Prerušenie školského vyučovania na základnej škole

Prerušenie školského vyučovania na strednej škole

 

 

Informácie o platbe za stravu na mesiac JANUÁR

Materská škola: 16 dní x 1,54 € = 24,64 €, nárok na dotáciu: 16 dní x 0,24 € = 3,84 €

1. stupeň
obed: 16 dní x 1,41€ = 22,56 €, nárok na dotáciu: 16 dní x 0,11 € = 1,76 €


2. stupeň
obed: 16 dní x 1,50€ = 24,00 €, nárok na dotáciu. 16 dní x  0,20 € = 3,20€

Stredná škola
obed: 16 dní x 1,61€ = 25,76 €

Zamestnanci
obed: 16 dní x 1,21€ = 19,36 €

Stravné sa uhrádza do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu SK05 0200 0000 0017 8395 2853,

alebo v hotovosti u vedúcej ŠJ.
.