Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého…

( sv. František Assiský )

 

 

Videoprezentácia školy (videogaléria) (videogaléria)

Napísali o nás! (odkaz) Súčasní aj budúci prváci dostanú od školy iPady!

Naše Katolícke gymnázium patrí medzi 10 najlepších stredných škôl v BB kraji podľa nezamestnanosti!

 


AKTUALITY

---> všetky udalosti (zobraziť)

 

29.6.2016 Koniec školského roka

Na slávnosť sv. Petra a Pavla naša škola slávnostným Te Deum poďakovala za Božie dary, milosti, pomoc a ochranu počas tohto školského roka. Oslávencovi - pánovi kaplánovi Pavlovi sme poďakovali a popriali ďalšie milosti. Úspešní žiaci boli po sv. omši odmenení a rozlúčili sme sa aj s odchádzajúcimi deviatakmi. Na záver sme poďakovali aj vedeniu školy za ďalší náročný, ale i podnetný rok. V škole žiaci dostali svoje vysvedčenia a tak sa mohli rozísť na prázdniny a dovolenky.

 

 

3.6.2016 Malý beh Trate mládeže

V piatok 3. júna sa konal Malý beh Trate mládeže na futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici. Našu školu reprezentovalo mnoho šikovných žiakov a študentov, z ktorých sa v kategórii Dorastenci umiestnil Jozef Gibala (3.G) na 1. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme!

--> videogaléria

 

1.6.2016 Rozlúčka so štvrtákmi

Prvý jún je každý rok venovaný Medzinárodnému dňu detí. Zároveň sme sa však lúčili s našimi maturantmi - žiakmi štvrtého ročníka, ktorí úspešne zmaturovali koncom mája. Zvládli svoju prvú skúšku dospelosti a symbolicky sa s nimi lúčil detský svet. Študenti tretieho ročníka nášho gymnázia im vyzdobili triedu a za prítomnosti vedenia školy a pedagogického zboru zazneli piesne Gaudeamus, Lúčenie... i pár hrejivých slov plných vďaky, úcty, lásky a spomienok a nejednému z nás sa kotúľali po tvári slzy ako hrachy. Do ďalších budúcich študentských alebo pracovných rokov im zo srdca prajeme veľa zdravia a síl.

 

 

30.-31.5.2016 Kurz kariérneho poradenstva

Naši gymnazisti absolvovali v priestoroch školy Kurz kariérneho poradenstva. Prostredníctvom lektoriek z Asociácie lektorov a kariérneho poradenstva si mohli v praxi vyskúšať proces uchádzania sa o zamestnanie, pracovný pohovor, zostavovanie životopisu, či motivačného listu. Podľa reakcií lektoriek naši tretiaci boli veľmi tvoriví a zaujímavá forma školenia bola pre nich veľmi podnetná.

 

 

 

28.5.2016 Duchovná obnova pre ženy

Program duchovnej obnovy začal modlitbou chvál v školskej kaplnke. Spev a modlitba boli príležitosťou k stíšeniu a naladeniu vnútra na tému, ktorú sr. Dária venovala stvoreniu a úlohe ženy. Dotkla sa aj témy vnútorného prežívania a srdca ženy zo psychologického hľadiska. Jej slová sa opierali o úryvky zo Svätého Písma, napr. Mária a Marta. Program pokračoval adoráciou s možnosťou odovzdania všetkého, čo kto mal v srdci. Po bohatom duchovnom programe sme občerstvili aj svoje telo stretnutím pri bohato pripravenom stole. Veríme, že všetky účastníčky odchádzali s pocitom príjemne stráveného popoludnia. Tešíme sa opäť o rok.

 

 

 

Strelec Patrik Jány

Študent nášho gymnázia Patrik Jány sa vo svojom voľnom čase venuje streľbe zo vzduchových zbraní v Streleckom klube v Banskej Štiavnici. Zožal už veľké množstvo úspechov, je majstrom Slovenska v kategórii kadet a vystrieľal si postupy na nadnárodné súťaže. Viac o jeho činnosti sa dozviete v tomto videu. Prajeme mu veľa ďalších úspechov!

 

 

 

 

27.4.2016 Something like my life

Divadelné predstavenie našich žiakov a študentov z krúžku Anglické divadlo, ktoré sa uskutočnilo vrámci Shakespearovho dňa 27.4.2016 v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici.

 

 

2.-6.5.2016 Návšteva žiakov a študentov z partnerskej školy

Prvý májový týždeň sme v našej škole privítali našich maďarských partnerov z výmenného programu. Počas spoločného programu sme ich potrápili výstupom na Sitno a na Kalváriu. Z množstva expozícií sme stihli navštíviť Starý zámok, skanzen a Kammerhof. Jeden deň sme venovali návšteve Banskej Bystrice. Popoludňajší program pripravili hostiteľské rodiny, za čo im chceme touto cestou poďakovať. Posledný večer sme sa s našimi hosťami už tradične rozlúčili grilovačkou na Chate Assisi. Veríme, že výmenný program bol pozitívnym zážitkom a veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených.

 

 

7.4.2016 ​Výstava Holokaust

Vo štvrtok 7. apríla sa žiaci 7.-9. ročníka a študenti gymnázia zúčastnili interaktívnej výstavy venovanej riešeniu židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938-1945, ktorá sa uskutočnila na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici. V  dnešnej dobe je táto téma viac než aktuálna. Myslíme si, že nesmieme zabúdať na naše dejiny a musíme si ich pripomínať, aby sme nerobili rovnaké chyby, pretože všetci sme zrkadlom našich dejín a národa.

 

 

 

13.-15.4.2016 RoboCup Junior Slovensko 2016

V dňoch 13.-15.4. sa náš študent Jakub Lulák (3.G) spolu s Matejom Dudákom (2.B - Gymnázium Andreja Kmeťa) zúčastnili roboticko-programátorskej súťaže RoboCup Junior Slovensko 2016 v Liptovskom Mikuláši. Súťaž je organizovaná Slovenskou spoločnosťou elektronikov, ktorého sa zúčastňujú aj žiaci a študenti z Chorvátska a zo Slovinska. Súťaží sa v kategóriách Záchranár (podkategórie Line, Maze, CoSpace), Tanec a Futbal. Žiaci sú rozdelení podľa veku do skupín primary (základné školy) a secondary (stredné školy). Študenti súťažili v kategórii Záchranár - CoSpace Rescue secondary. Je to kategória, kde sa súťaží vo virtuálnej aréne s virtuálnymi robotmi. Súťaž prebieha podľa medzinárodných pravidiel, ktoré sú každý rok zložitejšie. Po spresnení nových pravidiel a noci strávenej nad prerábkou algoritmov sme nakoniec skončili na 4. mieste. Obom študentom ďakujeme za reprezentáciu škôl.

 

 

 

2.4.2016 ...a Slovo bolo u Boha...

V celoslovenskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha..., ktoré sa konalo 2. apríla v Bratislave, našu školu reprezentovala študentka 3. ročníka gymnázia Lívia Sedláková. Vo veľkej konkurencii sa jej podarilo obsadiť krásne 2. miesto! K úspechu srdečne blahoželáme.

 

 

 

 

23.3.2016 Krížová cesta učiteľov

V stredu 23. marca učitelia našej školy spoločne vystúpili na kalváriu a modlitbou krížovej cesty prosili o milosti do ďalších dní.

 

 

 

 

21.3.2016 Putovná výstava fyzikálnych pokusov

V pondelok 21. marca sa konala interaktívna prezentácia fyzikálnych pokusov, ktoré nám odborným i zábavným spôsobom sprostredkovali pracovníci OZ Spoznávaj vedu z Levíc. Pomocou jednoduchých a ľahko dostupných pomôcok - slamky, plastovej a papierovej rúrky, čistiacich prostriedkov, vajíčka, lopty, gumených rukavíc, či klincov žiaci objavovali zákony akustiky, mechaniky, hydrostatiky. Zase sme sa presvedčili, že fyzika je všade okolo nás a je radosťou ju objavovať.

 

 

 

18.-19.3.2016 Junior internet

V dňoch 18.3.-19.3.2016 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave konalo finále súťaže JuniorInternet. Za veľký úspech sa považuje už to, že ste medzi pozvanými finalistami, keďže sa vyberá z prác vrámci celého Slovenska. O to viac nás potešilo, že medzi pozvanými bol aj náš študent gymnázia Jakub Palovič (4.G) v kategórii JuniorLEARN. Keďže sa jednalo o finále a všetky práce, ktoré sa dostanú až sem sú výborné, hodnotiaca komisia mala veľmi ťažkú úlohu v každej kategórii vybrať troch ocenených. Jakub medzi nimi nebol ale získal špeciálne ocenenie dekana fakulty. Sme veľmi radi, že viacročná práca na jeho projekte získala pozornosť odbornej verejnosti a dostala sa až do záverečných obhajob. Jakubovi ešte raz gratulujeme a želáme mu veľa úspechov v jeho ďalších chystaných projektoch.

 

8.3.2016 Medzinárodný deň žien

Z príležitosti Medzinárodného dňa žien nás naši mužskí kolegovia prekvapili krásnymi ružami, popriali všetko dobré a poďakovali nám. Aj my im ďakujeme, že si nás vážia a takto nás prekvapili a vyčarovali úsmev na našich tvárach. Týmto krásnym gestom idú príkladom aj našim žiakom, aby si vážili svoje mamky, staré mamky, sestry, tety a všetky ženy na celom svete.

 

 

 

16.2.2016 Informačno-poradenské stretnutie so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

V utorok 16. februára sa pre študentov 3. a 4. ročníka nášho gymnázia uskutočnilo informačno-poradenské stretnutie so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny PhDr. Petrom Csórim. V diskusii sa študenti zaujímali najmä o stav a príčiny nezamestnanosti v našom meste. Ďakujeme za poskytnutie aktuálnych informácií.

 

 

10.2.2016 Popolcová streda

Začiatok tohtoročného pôstneho obdobia sme začali spoločnou sv. omšou na Popolcovú stredu v školskej telocvični. Náš duchovný správca Pavol Lojan nás uviedol do pravého významu pôstneho času, ktorý budeme prežívať.

 

 

 

11.1.2016 Požehnanie priestorov školy

V pondelok 11. januára prišiel p. farár požehnať priestory našej školy. V každej triede bola spoločná modlitba, pokropenie svätenou vodou a kadidlom. Na vstupné dvere sa napísalo 20-C+M+B-16, čo je znakom požehnania priestoru. Poďme teda s Božím požehnaním do celého roku 2016!

 

 

 

 

Únos a pečatenie triednej knihy

Naši tohtoroční maturanti pripravili originálny únos triednej knihy pred svojou stužkovou slávnosťou, ktorú mali 9. januára 2016. A po únose ju samozrejme aj zapečatili :)

 

 

 

 

22.12.2015 Vianočné posedenie pri stromčeku

V utorok 22. decembra nám v telocvični naši malí i veľkí žiaci spolu s vyučujúcimi predviedli veľmi pekný hudobno-dramatický program pri stromčeku a jasličkách. Najmenší prváci spolu so škôlkármi pod vedením p. učiteľky Mirky Lackovej zatancovali ľudové tančeky. Alžbeta Labudová (3.G) a Hana Freigertová (9.A) zahrali Bachov menuet pre flautu a klavír. Malí tretiaci s p. učiteľkami Lulákovou a Halajovou nám zahrali scénku o tom, ako to bolo v Betleheme, keď sa narodil Ježiško. Nedali sa zahanbiť ani p. učitelia, ktorí zaspievali tradičnú koledu Vstávajte pastieri. P. učiteľka Lalová s prvákmi predviedli príbeh o včielkach, veľkí gymnazisti zaspievali a zahrali pieseň Půlnoční. Nášho zosnulého Janka Mojičku sme si spomenuli piesňou Andreja Osvalda v jeho podaní. Už tradične nám vinšovali a zaspievali koledníci. Modlitbou k Roku milosrdenstva a hymnou Blahoslavení milosrdní sa program zavŕšil. Pán riaditeľ poprial všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov. Na záver so šiestakmi všetci zaspievali Tichú noc v 3 jazykoch. Programom sprevádzali p. učiteľky Chovanová a Halajová. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie.

 

 

19.11.2015 ...a Slovo bolo u Boha...

Žiaci a študenti našej školy sa zúčastnili krajského kola v prednese kresťanskej poézie a literatúry v Banskej Bystrici. Súťaž organizovalo domáce Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa. Našu školu reprezentovali Šimon Pálka (2.A), Michal Švec (4.A), Šimon Sedlák (6.A), Júlia Farbiaková (8.A) a Lívia Sedláková (3.G). Napriek početnejšiemu zastúpeniu v kategóriách sa Michalovi Švecovi podarilo v II. kategórii v próze umiestniť na peknom 2. mieste a Lívii Sedlákovej v IV. kategórii v poézii vyhrať a tak postúpiť na celoslovenské kolo do Bratislavy. Všetkým účastníkom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu a Lívii želáme v národnom kole veľa šťastia.

 

14.10.2015 Cezpoľný beh

V stredu 14. októbra sa na lúkach nad železničnou stanicou konalo okresné kolo žiakov a žiačok základných a stredných škôl v cezpoľnom behu. Naši študenti sa v preteku nestratili a veľmi dobre reprezentovali seba a aj našu školu, za čo im ďakujeme. V kategórii stredné školy sa družstvo našich chlapcov umiestnilo na 2. mieste. V jednotlivcoch reprezentoval Jozef Gibala (3.G), ktorý podal výborný výkon a dobehol na 2. mieste, Andrej Neuschl (4.G) skončil na 7. mieste. V kategórii dievčat dobehla Barbora Kubiňáková (3.G) na 6. mieste. K výkonom všetkým gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

 

 

5.10.2015 Sviatok sv. Františka z Assisi

Slávnosť patróna našej školy spestrili svojou návštevou bratia kapucíni z Kremnických Baní. Šesť mužov v hnedých františkánskych habitoch si hneď získalo pozornosť nás všetkých. Zaujali nielen vzhľadom, ale najmä láskou k svojmu povolaniu, vtipom, radosťou a bezprostrednosťou. Po svätej omši strávili v našej škole veselosťou požehnaný čas. Za otvorenosť, kus nového pohľadu na život nášho patróna a radostné spoločné chvíle im zo srdca ďakujeme.

 

 

 

29.9.2015 Obchod na korze, Titanic

V utorok 29. septembra sa študenti 8.A, 9.A a gymnázia spolu s vyučujúcimi zúčastnili skvelého divadelného predstavenia Obchod na korze, ktoré nám predviedli herci na Novej scéne v Bratislave. Po ňom sa využila príležitosť navštíviť výstavu Titanic v Inchebe expo aréne, kde boli vystavené predmety z vraku lode a poskytnuté množstvo informácií o celej histórii Titanicu. Ďakujeme za perfektné zážitky!

 

 

 

18.-22.7.2015 RoboCup 2015 - Hefei (Čína)

Tohtoročná celosvetová súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup sa uskutočnila v čínskom meste Hefei v dňoch 18.-22.7.2015. Postup na toto kolo si vybojoval tím v zložení Jakub Lulák (2.G) a Matej Dudák víťazstvom na celoslovenskom kole v apríli 2015. Súťažilo sa v disciplínach „Programming challenge“ a "Technical challenge". Šťastena nám chýbala a tak sme neskončili ani na jednom z troch medailových pozícií. Po súťaži sme odišli do tibetských oblastí, kde sme pár dní strávili medzi Tibeťanmi, v čínskych Himalájach, v nadmorských výškach okolo 4000 m.n.m. Jedli sme ich stravu, jazdili sme na koňoch, stopovali, spali sme v mrazivých nociach prikrytí ich perinami, ktoré tento hendikep dostatočne eliminovali. Pri spoznávaní iných krajín a kultúr sa dá najlepšie uvedomiť, koľko vecí považujeme za samozrejmosť, ale ono to samozrejmosť nie je. Vážme si, čo doma máme!
--> fotogaléria

zobraziť staršie